เร่งตรวจสอบศาลาที่พักผู้โดยสารจากกรณี ศาลาที่พักล้ม หวั่นจะเกิดเหตุซ้ำรอย

ข่าวสด

กทม.กำชับผู้รับสัมปทานตรวจเข้มป้ายรถเมล์ หวั่นเกิดเหตุซ้ำ!

กรณีเกิดเหตุศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง หรือ ป้ายรถเมล์ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พังถล่มเป็นเหตุให้ผู้ที่ยืนรอรถเมล์ต่างวิ่งหนีตายกันนั้น

วันนี้ (16 กันยายน 2563) ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบและบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางที่อยู่ในความดูแลของ กทม. และที่ กทม.ให้สัมปทานแก่เอกชนตามสิทธิสัญญาการดูแลบำรุงรักษาป้าย ทั้งนี้ สจส.มีสัญญาให้สิทธิเอกชนดูแลบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดูแลความเรียบร้อยรวมถึงรักษาความสะอาดของศาลาที่พักผู้โดยสารฯ

ศาลารอรถ

“ได้กำชับผู้รับสิทธิต้องปฏิบัติตามมาตรการของ สจส. ประกอบด้วย การทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารฯ เป็นประจำทุก 7 วัน ทาสีใหม่ทุก 1 ปี ปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ทุกแห่งตามสัญญาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง งดงามอยู่เสมอ กรณีเกิดการชำรุดเสียหายแก่ศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ผู้รับสิทธิต้องสร้างหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยภายใน 7 วัน หากชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ เช่น ถูกรถชนล้มหรือพายุพัดเสียหาย ให้รื้อถอนคืนพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง และจัดซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนภายใน 7 วัน ต้องทำประกันวินาศภัยเกี่ยวกับศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ที่ดำเนินการทั้งหมดตลอดอายุสัญญา โดยครอบคลุมถึงความรับผิดต่ออุบัติเหตุหลัก ความเสียหายที่เกิดแก่ศาลาที่พักผู้โดยสารฯ รวมทั้งคุ้มครองความรับผิดครอบคลุมถึงบุคคลที่ 3 ตลอดอายุของสัญญา และรายงานให้ กทม.ทราบ” นายพานุรักษ์ กล่าว

ศาลารถรถเมล์ล้ม

นอกจากนี้ นายพานุรักษ์ กล่าวว่า ยังเพิ่มความถี่การตรวจสอบความสมบูรณ์ภายนอกของศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ทุกหลัง ตามสัญญาทุก 3 วัน และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของศาลาที่พักผู้โดยสารทุก 6 เดือน และสำหรับศาลาที่พักผู้โดยสาร ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ในรูปแบบฟูล ฟังก์ชั่น (Full Function) และไลท์ ฟังก์ชั่น (Light Function) จะตรวจสอบผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) วันละ 4 รอบ ในช่วงเวลา 08.00 น. 12.00 น. 16.00 น. และ 19.00 น. กรณีไฟแสงสว่างดับซึ่งเป็นเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเกิดอุบัติเหตุให้จัดทีมเข้าตรวจสอบและเคลื่อนย้ายทันทีที่พบเห็นหรือได้รับแจ้ง

ป้ายรถเมล์พัง