ยังไง ?? ศบค. เตรียมพิจารณา ต่อ พรก.ฉุกเฉินเพิ่ม ถึง 30 ตุลาคม

ข่าวไทย

นายกฯเรียกประชุม “ศบค.” วันนี้ เตรียมพิจารณา ต่อ พรก.ฉุกเฉิน คุมการระบาดของโควิด-19 อีก 1 เดือน หรือ ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 63

โดยจะมีการพิจารณาในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) หรือ ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยเริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ต่อ พรก ฉุกเฉิน

โดยในการประชุมศบค. ชุดใหญ่ วันนี้ จะนำมติที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก ที่มีพล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้ มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณา

ศบค

โดยศบค.ชุดเล็ก จะเสนอให้ขยายเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 ก.ย.2563 ต่อไปอีก 1 เดือน

โควิด

ซึ่งจะครอบคลุมตลอดเดือนต.ค.2563 เพราะยังถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับไทยยังมีความรุนแรงสมัครเข้ากลุ่ม