วันหยุดประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ออกแล้วไหนดูซิหยุดวันไหนบ้าง

พฤศจิกายน

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบประกาศวันหยุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชนออกไปท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง รวมวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ คือ วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ หากนับช่วงเวลาที่เหลืออีก 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 จะมี วันหยุด 2563 ทั้งหมดกี่วัน วันไหนบ้าง และมีวันหยุดยาวนอกจากที่รัฐบาลประกาศให้เป็น “วันหยุดราชการพิเศษ” อีกกี่วัน เช็คที่นี่เลย!

วันหยุด

 • วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดพิเศษ
 • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดพิเศษ
 • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

 

ทำให้ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 จะมีวันหยุดยาว 4 วัน พฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 19 – 20 – 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งหมด 4 วัน ตามมติ ครม. วันที่ 22 กันยายน 2563

 • วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

วันหยุด

แม้ ครม.มีมติเคาะ วันหยุดชดเชย เดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม แต่สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย และ สถาบันการเงิน ไม่ได้หยุดชดเชยตามมติ ครม. เนื่องจา ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สถาบันการเงินดำเนินการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และคงวันหยุด​ชดเชยวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการเดิม เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไปและไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงินที่ได้ตกลงชำระราคาหรือจัดสรรเงินตามกำหนดวันหยุดเดิมไว้ล่วงหน้าแล้ว

กลุ่มฟรี