มาอ่านก่อนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คนละครึ่งเฟส2 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

คนละครึ่งเฟส2

เตรียมตัวรับของขวัญ “ปีใหม่” จากรัฐบาล โดยระบบเปิดให้ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 2” ผ่าน www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับเงิน เพื่อจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าต่างๆ โดยระบบเปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 5 ล้านสิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น.ให้ทั้งหมด 5 ล้านสิทธิ์

วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 2” ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 2. กดปุ่มสีแดงที่ระบุว่า “ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน”
 3. อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกดตกลงยินยอม
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
 5. กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน
 6. เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบียนรอรับผลผ่าน SMS

คนละครึ่ง 2

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. จำนวน 5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการช้อปดีมีคืน

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ของประชาชน

 1. รัฐช่วยจ่าย 50% หรือ ครึ่งหนึ่งของจำนวนสินค้า โดยอีก 50% ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้จ่ายเอง โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง
 2. จำกัดสินธิ์ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,500 บาท ตลอดโครงการ
 3. จะไม่มีการหักสิทธิ์ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ และจำคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน
 4. ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเท่านั้น โดยสามารถค้นหาร้านค้าได้ที่ ร้านค้าเข้าร่วม “คนละครึ่ง”
 5. สามารถใช้สิทธิ์ได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” นอกเวลาดังกล่าวได้
 6. จะถูกตัดสิทธิ์ หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ์ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิ์ตลอดโครงการ

โหลดแอพเป๋าตัง

กลุ่มฟรี