เร่งตรวจสอบโรงแรมทุจริต โกงเที่ยวด้วยกัน ทำกันเป็นขบวนการใหญ่

โกงเที่ยวด้วยกัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งดำเนินการเอาผิดกับผู้จงใจกระทำผิดที่กระจายในหลายพื้นที่ ทั้งจังหวัดเล็กและจังหวัดใหญ่หลังมีข่าวว่ามี โรงรมและรร้านค้าต่างๆ ได้ทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยใชวิธีการคือ ใช้ส่วนต่างคูปองในโครงการ ตั้งราคาที่พักสูงเกินจริง เปิดให้จองที่พักแต่ไม่พักจริง หรือเปิดให้จองห้องพักแต่โรงแรมยังไม่เปิดให้บริการ

กลโกงเที่ยวก้วยกัน

สำหรับพฤติกรรมในการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย มี 6 รูปแบบ

  1. ผู้ใช้สิทธิเข้าเช็กอินในโรงแรมราคาถูก แต่ไม่ได้เข้าพักจริง
  2. โรงแรมขึ้นราคาค่าห้องพักสูงเกินจริง
  3. โรงแรมที่ปิดตัวลงไปแล้ว มีการเปิดลงทะเบียนขายห้องพักโดยตรง
  4. ร้านค้าเพิ่มราคาค่าสินค้าและอาหาร จากราคาปกติ
  5. ผู้ใช้สิทธิเข้าพักจริง มีการจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมที่ตั้งราคาห้องพักในราคาสูง และรับเงินส่วนต่างภายหลัง และ
  6. โรงแรมบางแห่งเปิดขายห้องพักเกินจำนวนจริงที่มีอยู่

ทุจริตเที่ยวด้วยกัน

การใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน พบว่า มีการเพิ่มการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ การใช้สิทธิเพียงวันละกว่า 10,000 ห้อง แต่เพิ่มเป็น 50,000 – 60,000 ห้อง  ในกรณีนี้จะใช้เวลาตรวจสอบ 1 เดือน หากพบว่ากรทำผิดจริง จะตัดสิทธิโครงการ ขึ้นบัญชีดำทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้อีก และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

กลุ่มเลขเด็ด