ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังรากฐาน ผ่านแอพ Mymo ได้แล้ว พร้อมบอกขั้นตอน

ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน

   “สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน” สามารถลงทะเบียนผ่าน แอพ Mymo ได้แล้ว ขั้นตอนการทำง่ายๆ ที่ใครๆก็ทำได้

ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสิน ประกาศขอปิดรับการสมัคร “สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน” ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้เข้ามาขอใช้บริการจำนวนมาก ธนาคารจึงเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน แอพ Mymo ในวันที่ 23 มกราคม 2564

สอนเชื่ออมสิน

สำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นมาตรการด้านการเงิน ที่กระทรวงการคลัง ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินการ ให้ประชาชนรายย่อย โดยให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทมีผู้สนใจ ยื่นขอรับสินเชื่อเป็นจำนวนมาก

 

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรายย่อย และรองรับความต้องการที่มีเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อเร่งด่วนที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ เกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อถูกปรับเปลี่ยนใหม่  โดยให้ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 (สินเชื่อฉุกเฉิน) เมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีก ( สำหรับคนที่เคยกู้ไปแล้วสามารถกู้ได้อีก )

 

วิธีการขอสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ในแอพ Mymo

 1. เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
 2. กดปุ่ม “สมัคร”
 3. กดปุ่ม “สมัคร”วิธีลงทะเบียนสินเชื่ออมสิน
 4. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
 5. กด “ถัดไป”
 6. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”วิธีลงทะเบียนสินเชื่ออมสิน
 7. แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ
 8. เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”
 9. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”วิธีลงทะเบียนสินเชื่ออมสิน
 10. เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า
 11. กด “ยินยอม”
 12. กด “ยืนยัน”วิธีลงทะเบียนสินเชื่ออมสิน
 13. กดรับรหัส OTP
 14. ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 15. เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”วิธีลงทะเบียนสินเชื่ออมสิน
 16. รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมายด้านบนริมซ้าย
 17. รูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ ในคลังภาพ
 18. หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น”

วิธีลงทะเบียนสินเชื่ออมสิน

กลุ่มเลขเด็ด