มาตรา 33 เคาะเงื่อนไขรับเงินเยียวยา3500 ห้ามเงินในบัญชีเกิน 5 แสนบาท

เงินเยียวยา3500

มาตรา 33 เคาะเงื่อนไขรับเงินเยียวยา3500 ห้ามเงินในบัญชีเกิน 5 แสนบาท


ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น กล่าวภายหลังการเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเยียวยาโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบกองทุนประกันสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ

“ม.33 เรารักกัน”

โดยเงื่อนไขการจ่ายเยียวยาตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 3 ข้อ ดังนี้

  1. สัญชาติไทย
  2. เป็นผู้กระกันตนมาตรา 33 ในระบอบกองทุนประกันสังคม
  3. มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท

รัฐบาลไทย

สาเหตุที่ตั้งเงื่อนไข เนื่องจากเงินเยียวยาโควิด-19 ครั้งนี้นำมาจากวงเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ลำบาก ดังนั้น คนที่มีเงินฝาก 5 แสนบาทแล้วก็อยากให้เห็นใจและเสียสละ ไม่อยากให้มีการมองว่ามีเงินฝาก 5 แสนบาทหรือ 1 ล้านบาทแล้ว ทำไมมาเอาตรงนี้อีก จึงขอคงหลักเกณฑ์นี้ไว้ข้อเดียว

สุชาติ ชมกลิ่น

การตั้งเงื่อนไขกำหนดรายได้ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อปีนั้น ตนได้เสนอนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลังว่า ไม่ควรนำเรื่องรายได้หรือเงินเดือนมาพิจารณาแล้ว เพราะถ้าใช้เกณฑ์นี้ ในที่ทำงานเดียวกัน บางคนอาจได้รับเงินเยียวยา แต่บางคนอาจไม่ได้ จึงอาจมีปัญหาและไม่เกิดความสามัคคีในที่ทำงาน

สำหรับวงเงินการจ่ายเยียวยาต่อคนนั้น จำนวนเงินต้องกลับไปทำตัวเลขอีกครั้ง แต่อยู่ประมาณ 3,500-4,500 บาทต่อคน โดยจะแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์

ประกันสังคม

ทั้งนี้ จะมีการสรุปรายละเอียดเรื่องการจ่ายเงิน เยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33 ภายในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  จากนั้นจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วสุดภายในสัปดาห์หน้า แต่หากไม่ทัน ก็จะนำเข้าสัปดาห์ถัดไป แต่ถือว่านายกรัฐมนตรีกดปุ่มอนุมัติทุกคนให้ทั้งหมด

กลุ่มเลขเด็ด